تعداد واحدهای رشته مهندسی صنایع

تعداد واحدهایی که دانشجویان رشته مهندسی صنایع باید تا پایان دوره تحصیل بگذرانند:


  1. دورس عمومی :           ۲۲ واحد
  2. دروس پایه :                ۲۲ واحد
  3. دروس اختیاری:            ۲۸ واحد
  4. دروس تخصصی:           ۶۶ واحد
  5. دروس کارگاهی:            ۳ واحد
  6. کارآموزی:                     ۱ واحد (۲۴۰ ساعت)

  • جمع کل : ۱۴۲ واحد

 

کد دروس گروه مهندسی صنایع

کد دروس تخصصی مهندسی صنایع با عدد ۱۳۲۷، دروس عمومی با عدد ۳۵۰۰ و دروس پایه با عدد ۱۳۲۰ شروع می شود، لذا دانشجویان محترم دروسی که با کدی غیر از این کدها ارائه شده است را بدون ارائه درخواست کتبی به گروه اخذ ننمایند و درصورت اخذ، این دروس حذف خواهند شد.

گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی صنایع در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اینکه شهر اراک یکی از قطب های صنعتی کشور است، انتظار می رود فعالیت این رشته مهندسی، و در عین حال تعامل بین صنعت و دانشگاه، بتواند به شکوفایی هر چه بیشتر صنعت و غنای علمی دانشگاه منجر شود.

برنامه ریزی برای تأسیس گروه و جذب بورسیه های هیأت علمی، از سالها قبل انجام گرفت و در سال ۱۳۹۲ با اخذ مجوزهای لازم از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، پذیرش دانشجو آغاز گردید.